Schowaj sidebar

Wniosek o nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego" mają prawo skladać:

1. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego,

2. Marszałek Województwa Lubuskiego,

3. Zarząd Województwa Lubuskiego,

4. Komisje stałe Sejmiku Województwa Lubuskiego,

5. Kluby Radnych Województwa Lubuskiego.

 

W skład Kapituły tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego" wchodzą:

1. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego,

2. Marszałek Województwa Lubuskiego,

3. Przewodniczący Klubów Radnych Województwa Lubuskiego.