Schowaj sidebar

Komisje Sejmiku Województwa Lubuskiego (2018-2023):

 

Budżetu i Finansów:

1.  Cieślak Marek - Przewodniczący,

2.  Maciuszonek Wacław Jan - Wiceprzewodniczący,

3.  Kołodziej Zbigniew Jan - członek,

4.  Łatwiński Kazimierz - członek,

5.  Marcinkiewicz Mirosław - członek,

6.  Paluch-Słowińska Małgorzata Beata - członek,

7.  Polak Elżbieta Anna - członek,

8.  Wierchowicz Jerzy - członek.

Opiekun z Biura Sejmiku: Karolina Kordas.

 

Gospodarki i Rozwoju Województwa:

1.  Potęga Grzegorz Michał - Przewodniczący,  

2.  Łatwiński Kazimierz - Wiceprzewodniczący, 

3.  Fedko Edward Jan - członek,

4.  Jabłoński Marcin Artur - członek,

5.  Kulczycka Beata Katarzyna - członek,

6.  Marcinkiewicz Mirosław - członek,

7.  Motowidełko Bogusław - członek,

8.  Muzyka Sławomir - czlonek,

9.  Tomczyszyn Stanisław - członek.

Opiekun z Biura Sejmiku: Jarosław Rodziewicz.

 

Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych:

1.  Chinalska Anna - Przewodnicząca,

2.  Dajczak Zofia Alicja - Wiceprzewodnicząca,

3.  Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester - członek,

4.  Hatka Helena - członek,

5.  Marcinkiewicz Mirosław - członek,

6.  Polak Elżbieta Anna - członek,

7.  Synowiec Anna - członek.

Opiekun z Biura Sejmiku: Karolina Kordas.

 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1.  Kołodziej Zbigniew - Przewodniczący,

2.  Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara - Wiceprzewodnicząca,

3.  Ardelli Tadeusz - członek,

4.  Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester - członek,

5.  Fedko Edward Jan - członek,

6.  Paluch-Słowińska Małgorzata Beata - członek,

7.  Tomczyszyn Stanisław - członek.

Opiekun z Biura Sejmiku: Karolina Kordas.

 

Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki:

1.  Mrozek Aleksandra - Przewodnicząca,

2.  Jaworska Maria - Wiceprzewodnicząca,

3.  Chinalska Anna - członek,

4.  Cieślak Marek - członek,

5.  Kościk Zbigniew - członek,

6.  Kulczycka Beata Katarzyna - członek,

7.  Muzyka Sławomir - członek,

8.  Potęga Grzegorz Michał - członek.

Opiekun z Biura Sejmiku: Jarosław Rodziewicz.

 

Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa:

1.  Fedko Edward Jan - Przewodniczący,

2.  Kościk Zbigniew - Wiceprzewodniczący,

3.  Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester - członek,

4.  Hatka Helena - członek,

5.  Jabłoński Marcin Artur - członek,

6.  Jędrzejczak Tadeusz - członek,

7.  Mrozek Aleksandra - członek,

8.  Potęga Grzegorz Michał - członek,

9.  Świrepo Jan - członek.

Opiekun z Biura Sejmiku: Kinga Mosiurczak.

 

Rewizyjna:

1.  Hatka Helena - Przewodnicząca,

2.  Świrepo Jan - Wiceprzewodniczący,

3.  Cieślak Marek - członek,

4.  Dajczak Zofia Alicja - członek,

5.  Jaworska Maria - członek,

6.  Kowal Sławomir Jan - członek,

7.  Mrozek Aleksandra - członek.

Opiekun z Biura Sejmiku: Aneta Stefan.

 

Skarg, Wniosków i Petycji:

1.  Synowiec Anna - Przewodnicząca,

2.  Kowal Sławomir Jan - Wiceprzewodniczący,

3.  Chinalska Anna - członek,

4.  Kulczycka Beata Katarzyna - członek,

5.  Surmacz Marek Tomasz - członek.

Opiekun z Biura Sejmiku: Kinga Mosiurczak.

 

Doraźna ds. Klimatu:

1.  Kulczycka Beata Katarzyna - Przewodnicząca,

2.  Maciuszonek Wacław Jan - Wiceprzewodniczący,

3.  Haręźlak Wioleta Elżbieta - członek,

4.  Jabłoński Marcin Artur - członek,

5.  Motowidełko Bogusław - członek,

6.  Polak Elżbieta Anna - członek,

7.  Potęga Grzegorz Michał - członek.

Opiekun z Biura Sejmiku: Karolina Kordas.

 

Doraźna Statutowa:

1.  Ciemnoczołowski Sebastian - Przewodniczący,

2.  Chinalska Anna - Wiceprzewodnicząca,

3.  Ardelli  Tadeusz - członek,

4.  Jędrzejczak Tadeusz - członek,

5.  Kowal Sławomir - członek,

6.  Synowiec Anna - członek.

Opiekun z Biura Sejmiku: Aneta Stefan.