Schowaj sidebar

RADNI I KADENCJI (1998-2002)


 1. Andrzejczak Bogusław Albin
 2. Ardelli Tadeusz
 3. Ast Marek
 4. Bartkowiak Józef
 5. Baturo Henryk
 6. Bocheński Andrzej - Marszałek Województwa Lubuskiego (od dnia 9 listopada 1998 r., od dnia 12 listopada 1998 r. – Marszałek Sejmiku Województwa Lubuskiego)
 7. Brachmański Andrzej (wygaśnięcie mandatu Radnego 11.12.2000)
 8. Cieślak Zdzisław (wygaśnięcie mandatu Radnego 26.11.2001)
 9. Cios Antoni
 10. Dajczak Władysław
 11. Drewka-Doberstein Elżbieta
 12. Eckert Marian
 13. Faliński Zbigniew - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 5.11.2001)
 14. Fedko Edward Jan - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego (od 12 listopada 1998 r. Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Lubuskiego)
 15. Giniewski Krzysztof (objęcie mandatu Radnego 29.03.1999 - za Tadeusza Jędrzejczaka)
 16. Golon January
 17. Gorywoda Lech Marek
 18. Huszcza Andrzej
 19. Jabłoński Marcin Artur (wygaśnięcie mandatu Radnego 29.03.1999)
 20. Jędrzejczak Tadeusz (wygaśnięcie mandatu Radnego 8.03.1999)
 21. Kałuski Maciej - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego (od 12 listopada 1998 r.)
 22. Kąkalec Tadeusz
 23. Kochanowski Jan - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 9 listopada 1998 r., wygaśnięcie mandatu Radnego 5.11.2001
 24. Korol Jan
 25. Korolewicz Jerzy
 26. Krychowski Lech Paweł
 27. Kurzępa Jacek (objęcie mandatu Radnego 5.11.2001 - za Zbigniewa Nikitiuka)
 28. Lipiec Edward
 29. Malinowski Romuald (objęcie mandatu Radnego 29.01.2001 - za Andrzeja Brachmańskiego)
 30. Mazurkiewicz Zygmunt
 31. Miłek Marian
 32. Nikitiuk Zbigniew (wygaśnięcie mandatu Radnego 10.09.2001
 33. Pańtak Kazimierz - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 5.11.2001)
 34. Pasiński Marian (objęcie mandatu Radnego 26.11.2001 - za Bogusława Wontora)
 35. Piątak Kazimierz (wygaśnięcie mandatu Radnego 4.09.2000
 36. Pietruszak Wiesław
 37. Perlak Andrzej Józef
 38. Polak Elżbieta Olga
 39. Pusz Zbigniew
 40. Prucnal Krzysztof
 41. Romankiewicz Krzysztof (wygaśnięcie mandatu Radnego 28.12.1998
 42. Rzepka Czesław
 43. Skurzyński Grzegorz
 44. Świder Andrzej Leszek (objęcie mandatu Radnego 10.05.1999 - za Marcina Jabłońskiego)
 45. Świrepo Jan
 46. Szymak Lech
 47. Tokarczuk Bronisław (objęcie mandatu Radnego 26.11.2001 - za Jana Kochanowskiego)
 48. Tylutki Lech (objęcie mandatu Radnego 16.10.2000 - za Kazimierza Piątaka)
 49. Wontor Bogusław – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 9 listopada 1998 r., wygaśnięcie mandatu Radnego 5.11.2001
 50. Woropaj Wojciech (objęcie mandatu Radnego 20.12.2001 - za Zdzisława Cieślaka)
 51. Woźniak Henryk Maciej
 52. Wróblewski Stanisław
 53. Zaręba Marek Bogusław - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego (od 9 listopada 1998 r.)
 54. Zięba Czesław (objęcie mandatu Radnego 8.02.1999 - za Krzysztofa Romankiewicza)