Schowaj sidebar

70 mln zł na wsparcie szpitali i przedsiębiorców

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu 17 marca br. podjął decyzję o przekierowaniu środków unijnych na specjalny projekt doposażający lubuskie szpitale walczące z pandemią koronawirusa. Zielone światło do zmian w planowanych wydatkach dały Komisja Europejska oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.


Realokacja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskiego 2020 pozwala na kupno sprzętu ochrony osobistej, adaptację pomieszczeń i zakupy sprzętu do intensywnej terapii w związku z walką z koronawirusem:

 • Województwo Lubuskie będzie liderem projektu dedykowanego zabezpieczeniu szpitali postawionych w stan podwyższonej gotowości.
 • 45 mln zł – wyposażenie szpitali (Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Lubuski Specjalistyczny Szpital Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu, 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach, Szpital na Wyspie w Żarach, Nowy Szpital w Szprotawie)
 • 24-27 marca br. przygotowane zostały zamówienia sprzętu i urządzeń intensywnej opieki medycznej na łączną kwotę ponad ok. 27 mln zł (ok.60 zamówień). Kolejne sprzęty są stale zamawiane.
 • 27 marca br. zamówienie na 5,5 mln zł na środki ochrony osobistej dla szpitali (zestawy ochrony biologicznej: kombinezony, gogle, rękawice, pokrowce na buty, ubrania jednorazowego użytku, worki nad odpady; maski przyłbice, rękawiczki). Sprzęt dotarł już do Lubuskiego (1.089 kartonów środków ochrony osobistej, w sumie 12,5 tony). Przyleciał do nas z Szanghaju rządowym samolotem, a w transporcie do Babimostu pomogli żołnierze. Co ważne transporty z Chin będą jeszcze bardziej przystępne finansowo, ponieważ Komisja Europejska tymczasowo zniosła cło i podatek VAT na sprzęt medyczny i środki ochrony z państw trzecich.
 • 5 mln zł – na rozszerzenie programów polityki zdrowotnej o zakup i realizację testów na obecność SARS-CoV-2.

Z kolei do przedsiębiorców - dzięki realokacji kolejnych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - trafi 20 mln zł.

Pieniądze, za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy, zostaną przeznaczone na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenia społeczne.

Wsparcie będzie dotyczyć:

 1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 2. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.
 3. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
grafika fundusze a corona virus [720x833]
 • Komisja Europejska zatwierdziła polski Program pomocy państwa - na udzielenie gwarancji publicznych w wysokości do 22 mld euro na wsparcie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa
 • 100 mld euro na wsparcie przedsiębiorców i utrzymanie miejsc pracy
 • Europejski Komitetu Regionów przygotował plan działania na rzecz wspierania regionów i miast w walce z COVID-19 w Unii Europejskiej
 • Inicjatywa Środkowoeuropejska - IŚE (Central European Initiative - CEI) w reakcji na globalną epidemię wywołaną przez COVID-19, uruchomiła nadzwyczajny nabór wniosków pn. COVID-19 Extraordinary Call for 2020
 • Kraje związkowe i województwa w regionach Partnerstwa-Odry oferują wsparcie dla przedsiębiorstw w tej trudnej sytuacji celem zapewnienia płynności finansowej oraz utrzymania miejsc pracy
 • Problemy wywołane pandemią dotknęły beneficjentów funduszy europejskich. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało projekt ustawy, która ułatwi prowadzenie i rozliczanie przedsięwzięć dofinansowanych przez UE i skierowanie pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem
 • W związku z wpływem epidemii na realizację projektów w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Interreg VA BB – PL 2014 -2020 opublikowała zalecenia, które w sposób elastyczny i korzystny pozwolą na sprawną realizację zaplanowanych w projektach działań
 • Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowała projekt zmian finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 związanych z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2

Serwis specjalny dla beneficjentów RPO L-2020. Znajdziecie tam m.in. informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE w syt. zagrożenia koronawirusem -->

http://rpo.lubuskie.pl/fundusze-a-koronawirus

grafika baner funfusze [602x84]

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubuskim znowu przyjmują klientów

Od 8 czerwca 2020 r. pracownicy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim wznawiają kontakt osobisty, a także poniedziałkowe dyżury w godzinach 16:00 – 18:00.
Obowiązują ograniczenia!

Ze względu na wymogi sanitarne klient powinien:

 • umówić się telefonicznie lub mejlowo na spotkanie na konkretny dzień i godzinę.
 • zgłosić się do obsługi budynku, aby wypełnić specjalny formularz, a następnie kierować się bezpośrednio do Punktu Informacyjnego,
 • zdezynfekować ręce po wejściu na teren Urzędu (pojemniki z płynem do dezynfekcji umieszczone są w widocznych miejscach).
 • zakryć usta i nos (np. maseczką lub przyłbicą) podczas wizyty w Urzędzie i spotkania z konsultantem w Punkcie Informacyjnym.
 • zaczekać na swoją kolej, jeśli konsultacja z poprzednim klientem się przedłużyła (w tym samym czasie przy stanowisku obsługi klienta może znajdować się tylko 1 klient),
 • po zakończonej konsultacji, kierować się bezpośrednio do wyjścia z budynku.

Nadal zachęcamy do telefonowania oraz wysyłania mejli do Sieci PIFE. Nasi specjaliści czekają w pełnej gotowości na kontakt z klientami. Punkty Informacyjne obsługują wszystkich klientów, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w tym m.in. przedsiębiorców, JST, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne (pracujące lub bezrobotne) itd.

Informacje o godzinach pracy specjalistów ds. Funduszy Europejskich oraz numery telefonów i adresy mejlowe Punktów Informacyjnych znajdują się na stronie http://rpo.lubuskie.pl/punkty-informacyjne

Zachęcamy też do polubienia i obserwowania profilu Facebook https://www.facebook.com/gpi.lubuskie

Na Portalu Funduszy Europejskich została dodana zakładka poświęcona FE w kontekście działań związanych z obecną sytuacją zagrożenia korona wirusem. Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco informacji na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/koronawirus

Do pobrania: