Schowaj sidebar
Z uwagi na stan epidemiczny, od 12 października 2020 r. do odwołania Urząd Marszałkowski będzie nieczynny dla interesantów
 • Kontakt z Urzędem realizowany jest głownie za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy EPUAP, telefonicznie, jednakże wyłącznie w sprawach pilnych, w Kancelarii Ogólnej lub na parterach budynków Urzędu, w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdują się na stronie www.lubuskie.pl  w dziale Urząd -> Kontakt lub w prawym górnym rogu serwisu.
 • Ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu to: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl, natomiast numer na Centralę telefoniczną to: +48 68 45 65 200.
 • W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej: pisma można składać w wersji papierowej. W takim przypadku należy skorzystać ze specjalnych pojemników umiejscowionych we wszystkich lokalizacjach Urzędu składane dokumenty przyjmowane są bez potwierdzenia odbioru;
 • wrzucając dokumenty do pojemników, prosimy o podanie na kopercie adresu mailowego lub/i numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu;
 • w wyjątkowych, uzgodnionych wcześniej z właściwą komórką organizacyjną, przypadkach  możliwe jest osobiste złożenie dokumentów lub odbycie osobistej wizyty na parterze w budynkach Urzędu w specjalnie wyznaczonych miejscach; gdzie może przebywać tylko 1 interesant;
 • w przypadku konieczności osobistej wizyty, interesanci zobligowani są do zasłaniania ust i nosa, zdezynfekowania rąk przed wejściem do Urzędu oraz wypełnienia ankiety

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubuskim znowu przyjmują klientów

Od 8 czerwca 2020 r. pracownicy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim wznawiają kontakt osobisty, a także poniedziałkowe dyżury w godzinach 16:00 – 18:00.
Obowiązują ograniczenia!

Ze względu na wymogi sanitarne klient powinien:

 • umówić się telefonicznie lub mejlowo na spotkanie na konkretny dzień i godzinę.
 • zgłosić się do obsługi budynku, aby wypełnić specjalny formularz, a następnie kierować się bezpośrednio do Punktu Informacyjnego,
 • zdezynfekować ręce po wejściu na teren Urzędu (pojemniki z płynem do dezynfekcji umieszczone są w widocznych miejscach).
 • zakryć usta i nos (np. maseczką lub przyłbicą) podczas wizyty w Urzędzie i spotkania z konsultantem w Punkcie Informacyjnym.
 • zaczekać na swoją kolej, jeśli konsultacja z poprzednim klientem się przedłużyła (w tym samym czasie przy stanowisku obsługi klienta może znajdować się tylko 1 klient),
 • po zakończonej konsultacji, kierować się bezpośrednio do wyjścia z budynku.

Sieć PIFE nadal zachęca do telefonowania oraz wysyłania mejli. Nasi specjaliści czekają w pełnej gotowości na kontakt z klientami. Punkty Informacyjne obsługują wszystkich klientów, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w tym m.in. przedsiębiorców, JST, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne (pracujące lub bezrobotne) itd.

Informacje o godzinach pracy specjalistów ds. Funduszy Europejskich oraz numery telefonów i adresy mejlowe Punktów Informacyjnych znajdują się na stronie http://rpo.lubuskie.pl/punkty-informacyjne

Zachęcamy do polubienia i obserwowania profilu Facebook https://www.facebook.com/gpi.lubuskie

Na Portalu Funduszy Europejskich została dodana zakładka poświęcona FE w kontekście działań związanych z obecną sytuacja zagrożenia korona wirusem. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/koronawirus